Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Oturum Aç

Atık

 Resim Görüntüleyicisi

 İçerik Düzenleyicisi

Nasıl Yönetiyoruz?

Çevrenin koruması ve kaynakların verimli kullanılabilmesi adına oluşturduğumuz atık yönetimi stratejimiz kapsamında atıkların azaltılmasını ve geri dönüşümle yaşam döngüsüne yeniden katılmasını amaçlıyoruz. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz Kurumsal Entegre Atık Yönetimi projemizle, pilot tesislerimizde çevrimiçi atık yönetimi için gerekli ekipman ve yazılım desteği çalışmaları başlamıştır. 2021 yılında 222 bin ton cam kırığı geri dönüştürülmüş ve atık cam temin edilmiştir. Bu doğrultuda 2011’den bu yana geri dönüştürülen camlar sayesinde 1.785.000 bin ton camın atık olması önlenmiştir.

“Gezegeni Koru” vizyonumuzla 2030 yılına kadar ambalaj atıklarını %50 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

Uygulamalar

 • Entegre atık yönetimi anlayışı
 • Kaynak bazlı çevrim içi atık izleme çalışmaları
 • Döngüsel ekonomi ve tasarruf fırsatlarını gözetilmesi
 • Ürün ambalajlarında daha sürdürülebilir alternatiflerin tercih edilmesi
 • Atık oluşumunun kaynağında azaltılması
 • Ambalaj atıkların geri dönüşümü ve/veya geri kazanımının sağlanması
 • Endüstriyel simbiyoz çalışmalarının arttırılması
 • Gerçek atık maliyeti ile ihtiyaçların önceliklendirilmesi
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile planlama ve uygulama
 • Tedarikçiler ile birlikte üretici sorumluluklarının bilinciyle hareket edilmesi​

İzleme ve Raporlama

Üretim faaliyetlerinin çevresel performansına esas teşkil eden doğal kaynak tüketimi, atık oluşumu gibi bilgiler, çevrimiçi sistemlerle periyodik olarak takip edilmekte olup, döngüsel ekonomi ve verimlilik uygulamalarına yönelik proje ve çalışmalar merkezi olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır. Entegre atık yönetimi yaklaşımı çerçevesinde atık ve saha yönetiminin dijital hale getirilmesi hedeflenmektedir. 

İlgili anahtar göstergeler: (GRI 306 – GRI 305)

 • Ürettimde kullanılan geri dönüştürülmüş cam yüzdesi (%)
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarı (ton)
 • Ambalaj atıkları (ton)
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%)
 • Tüketilen Geri Dönüştürülmüş/Geri Kazanılmış Hammadde Miktarı (ton)
 • NOx emisyonları (kg) ve SOx emisyonları (kg)​
​​