Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Oturum Aç

Enerji

 Resim Görüntüleyicisi

 İçerik Düzenleyicisi

Nasıl Yönetiyoruz?

Enerji tüketiminin artması, iklim krizine neden olan sera gazlarının atmosferde birikmesine sebep olarak hem çevremize hem de canlılığa karşı ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Şişecam, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında enerji verimliliğinin izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Enerji İzleme Sistemi’ni kurarak izleme ve analiz çalışmalarını yürütmektedir. Operasyonel iyileştirmelerimiz ve verimi arttırmaya yönelik projelerimiz ile enerji tüketimini minimum seviyeye çekmeyi amaçlamaktayız. Doğa üzerindeki etkiyi asgari düzeye indirerek gelecek nesillere yaşanılabilir bir gezegen bırakmanın en öncelikli sorumluluğumuz olduğunu düşünüyor ve çalışmalarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda şirketimiz, 2030 yılına kadar öz tüketim odaklı yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini 8 kat artırarak 53 Megawatt seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.

Uygulamalar

  • Uygulanabilecek tüm fırınlarda hibrit fırına geçilmesi
  • Soğutma tünellerinde enerji tüketiminin azaltılması
  • Ön ısıtma sistemlerine geçilmesi
  • Enerji etütleri yapılarak belirlenen enerji verimliliği projelerinin uygulanması
  • Binalarda enerji verimliliği projelerinin geliştirilmesi
  • Mevcut ve yeni tesislerde yenilenebilir enerji kullanım (yeşil elektrik tarifesi) potansiyelinin değerlendirilmesi
  • Mevcut ve yeni tesislerde yenilenebilir enerji üretim potansiyelinin değerlendirilmesi

İzleme ve Raporlama

Enerji tüketim ve tasarrufuyla ilgili çalışmalar, tüm Şişecam üretim faaliyetlerini içerecek şekilde takip edilmekte ve yıllık olarak Carbon Disclosure Project (CDP) ve Sürdürülebilirlik Raporlarımızda beyan edilmektedir.

İlgili anahtar göstergeler: (GRI 302)

  • Enerji Tüketim Miktarı (GJ)
  • Enerji Tasarrufu Miktarı (GJ)​

​​