Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Oturum Aç

Sürdürülebilirlik Alanında Temel Politikamız

 İçerik Düzenleyicisi ‭[1]‬

Şişecam sürdürülebilirlik stratejilerimizin tamamlayıcı bir diğer ögesi, şirketimizin faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla düzenle​yen ve taahhütlerini içeren politikalarıdır. Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki temel politikaları ​ve bu politikaların kapsamları aşağıda belirt​ilmektedir:​​​​​​

 • Atık ve Döngüsel Ekonomi Politikası

  Atık ve Döngüsel Ekonomi Politikası kapsamında atıkların oluşmadan önce kaynağında proaktif olarak önlenmesi, oluşan atıkların azaltımı, azaltılamadığı noktada geri dönüşüm ve geri kazanım alternatifleri ve endüstriyel simbiyoz olanaklarının değerlendirilmesini esas alan yaklaşımımız ile, gerçek atık maliyeti (true cost of waste) modeli ile pekiştirilmeye başlamış olup tüm süreçlere uygulanması hedeflenmektedir.​

 • Bağış Politikası

  ​​Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur.​​

 • Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası

  ​​​Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Politikası ile Şişecam faaliyetlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’na ve yasal gerekliliklere uygun olduğunu bildirmektedir. Şişecam ayrıca bu konuda sürekli iyileştirme, geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetlerinde bulunmayı taahhüt etmektedir.​

 • Bilgilendirme Politikası

  Bilgilendirme Politikası ile Şişecam paydaşları ile paylaşılması gereken bilgi ve açıklamaların zamanında ve şeffaf bir şekilde paylaşılması süreçlerini yönetmektedir. Şişecam bu politika ile yatırımcı ilişkileri süreçlerini, basın-yayın organları ile ilişkileri ve kamu ile paylaşım öncesi özel bilgilerin gizliliğin sağlanması yöntemlerini ortaya koymaktadır.​​​​

 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İlkeleri

  ​Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İlkeleri; istihdamda fırsat eşitliği, kapsayıcı kurum kültürü ve kapsayıcılığın iş ortaklarına yayılması başlıklarında Şişecam’ın taahhütlerini açıklamaktadır.​​​​​

 • Çevre ve Enerji Politikası

  Şişecam’ın tüm iş süreçlerinde doğal kaynakların verimli kullanımını ve enerji verimliliğini göz önüne aldığını bildirmektedir. Politika kapsamında Şişecam yasal ve diğer gerekliliklere uymayı, performansını sürekli iyileştirmek için çalışmayı, amaç ve hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi ve politikanın paydaşlar tarafından anlaşılmasını sağlayarak farkındalık artırmayı taahhüt etmektedir.

 • İnsan Kaynakları Politikası

  Şişecam Topluluğu; küresel olarak sürdürülebilir başarıyı hedefleyen, yenilikçi ve birlikte öğrenen kurum kültürünü yaygınlaştıran, faaliyet gösterdiği iş alanlarında en iyi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren ve tüm paydaşlarına değer katan bir insan kaynakları politikası uygulamayı amaçlar.​​​

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile Şişecam kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması, iş güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve proaktif yaklaşımın benimsenmesi konularındaki taahhütlerini ortaya koymaktadır.​​​​

 • Kalite Politikası

  ​​​Kalite Politikası kapsamında Şişecam, şeffaflık, ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hareket etmek, risk ve fırsatları proaktif bir şekilde yönetmek, sürdürülebilir kaynak yönetimi ilkesini gözetmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak taahhütlerini dile getirmektedir.​

 • Kar Dağıtım Politikası

  Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.​​​​

 • Misilleme Önleme Politikası

  Şişecam Topluluğu İş Etiği Kuralları uyarınca uyumun tesis edilmesi için mağdurların ve mağduriyete şahit olanların herhangi bir endişe taşımadan gerekli ihbarlarda bulunabilmelerinin temel bir esas olduğu bilincinden hareketle, Etik Kurula ve/veya Etik İhbar Hattı’na yapılacak bildirimlerden dolayı ihbarda bulunanların ve çalışanların hiçbir hal ve şart altında ayrımcılığa, performans değerlendirilmesinde olumsuz değerlendirme gibi yaptırımlara maruz kalmayacağını taahhüt etmektedir.​​​​

 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

  Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile Şişecam, ilgili kavramların tanımlarını, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele süreçlerinin kapsamını, yönetişimi ve yaptırımları ilan etmektedir.​​​

 • Şişecam Etik Kuralları

  ​Şişecam Etik Kuralları kapsamında Şişecam temel etik ilkelerini tanımlayarak çalışanlar ve paydaşlarla ilişkilerinde takip ettiği prensipleri açıklamaktadır. İş etiği başlığında Şişecam, varlık ve bilgi yönetimi ve çıkar çatışmasının önlenmesi süreçlerinde takip ettiği etik ilkeleri de ifade etmektedir.​​​

 • Tazminat Politikası

  Tazminat Politikası ile Şişecam, ilgili kanun ve sözleşme şartları çerçevesinde hareket ettiğini açıklamaktadır.​​​​

 • Tedarikçi Davranış Kuralları

  Tedarikçi Davranış Kuralları ile Şişecam tedarikçilerinden beklentilerini ortaya koymaktadır. Bu beklentiler “Yasalar ile Uyumluluk, Rüşvetle Mücadele, Rekabet Mevzuatına Uyum, Kişisel Verilerin Korunması, Şeffaflık ve Çıkar Çatışmaları, Uluslararası Ticari Düzenlemeler, Evrensel İnsan Hakları ve Çalışma Koşulları, Hediyeler, Çevrenin Korunması, Defter ve Kayıtların Doğru Tutulması ve Denetim ve İyileştirici Eylemler” başlıklarını kapsamaktadır.​​​​

 • Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası

  ​Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası ile Şişecam şeffaflık ilkesi ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirmesinde takip edilen metodolojiyi tanımlamaktadır.​​​