Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Oturum Aç

Şişecam İçinSürdürülebilirlik Nedir?

Şişecam olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz; Gezegeni Koruyan ve Toplumu Güçlendiren değer modelimiz ve Yaşamı Dönüştüren çözüm ve ürünlerimizle küresel ölçekte etki ve değer yaratan kuruluşlar arasında yer almaktır.

Sürdürülebilirliği operasyonlarımızın odak noktası ve iş yapış modelimizin temelindeki bir unsur olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm yatırım kararlarımızı, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarımızı sosyal ve çevresel etkileri gözeterek planlıyor ve yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzu hammadde tedariğinden tüketim sonrası tekrar geri kazanıma kadar değer zincirimizin her alanında yer alan tüm paydaşlarımızı kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Şişecam sürdürülebilirlik stratejisi ile iş süreçlerimizi etkileyen temel süreçlere yönelik risklerimizi bütünsel bir risk anlayışıyla değerlendiriyoruz. Şirketimizin genel iş stratejisine entegre olmuş bu yaklaşım, kalıcı değer yaratmak, doğal kaynakları korumak, insana yatırım yapmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek ana eksenlerine dayanmaktadır.

Yaklaşımımız Nedir?

Care for Next; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile entegre, güçlü global dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmek üzere, tüm değer zincirimiz boyunca tüm paydaşlarımıza yönelik kimseyi geride bırakmadan cesaretle sorumluluk almayı taahhüt ettiğimiz Şişecam Sürdürülebilirlik Stratejisidir.

GRI metodolojisine dayalı belirlemiş olduğumuz öncelikli hedefler doğrultusunda her yıl gelişimimizi gözlemliyor, şeffaf bir biçimde raporluyor ve bu doğrultuda gerekli adımları atıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma İçinKüresel Amaçlar

Şirketimiz, kurumsal sürdürülebilirliği tüm paydaşları için değer yaratma konusunda iş yapış şeklinin temeli olarak benimsemektedir. Gerçekleştirdiğimiz iyi uygulamalarımızı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile eşleştirerek amaçlara yönelik katkımızı somut uygulamalarla takip ediyor, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik farkındalığın her alanda artırılmasına destek oluyoruz.

KORU
GÜÇLENDİR
DÖNÜŞTÜR

Gezegeni Koruyoruz

Sürdürülebilir bir gelecek için gezegenimizi koruma vizyonumuzla iklim değişikliği, su kullanımı ve döngüsel üretim esaslarını gözeterek sorumluluklarımıza yönelik somut hedeflere doğru paydaşlarımızla birlikte yürüyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar
Bu İkonlar Nedir?

Toplumu Güçlendiriyoruz

Tüm paydaşlarımızı güçlendirmenin gereğine inanıyor, güçlü toplumlar için kurumsal mirasımızı korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik uygulamalarımız ile çalışan sağlığı, güvenliği, gelişimi ve esenliğini barındıran eşit ve kapsayıcı çalışma ortamını oluşturmaya ilişkin faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar
Bu İkonlar Nedir?

Yaşamı Dönüştürüyoruz

Sürdürülebilir değer yaratan iş modelimizle, tüm değer zincirimizi uçtan uca dijitalleştirmeyi, değişen ve dönüşen yaşamın ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz sürdürülebilir ürünlerimiz ve değer katan iş birliklerimizle tüm paydaşlarımız için çözüm ortağı olmayı amaç ediniyoruz. 

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar
Bu İkonlar Nedir?
Diğer Videolar
Şişecam V-Block 14 Mart Tıp Bayramı Filmi
Şişecam’dan Dünyada Bir İlk! Antimikrobiyal Kaplamalı Cam Ev Eşyası...
Paşabahçe | Aware Collection
Şişecam | 5 Haziran #DünyaÇevreGünü
Şişecam | 8 Mart #HepBirlikteGüçlüyüz
250 Bin Ton Cam

Projeler

Sürdürülebilirlik stratejimizi desteklemesi amacıyla faaliyete geçirdiğimiz projelerimiz, 2030 hedeflerimizin tamamlayıcı birer öğesidir:

Projeler

Sürdürülebilirlik stratejimizi desteklemesi amacıyla faaliyete geçirdiğimiz projelerimiz, 2030 hedeflerimizin tamamlayıcı birer öğesidir: