Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Oturum Aç

Şişecam'da Sürdürülebilirlik Yönetişimi

 İçerik Düzenleyicisi ‭[1]‬

Geçmişten bugüne elde ettiğimiz başarıyı destekleyen unsurlar arasında gelişen toplum bilinci, müşteri ve yatırımcı beklentilerinin doğru analizi ve zamanında aksiyon alınması yer almaktadır. Şişecam’da çok uluslu, farklı iş kollarında faaliyet gösteren bir şirket olarak sadece ekonomik değerlerin değil, çevresel ve sosyal değerlerin de karar mekanizmasının unsurları olduğu sürdürülebilir yönetim modelini benimsemekteyiz. 2021 yılında, çok katmanlı ve katılımcı bir yapı ile yürüttüğümüz yönetim uygulamamız, uzun vadeli hedeflerim​​iz ve tüm organizasyon yapımız içerisinde yaygınlaşmış görev ve sorumluluklar ile güçlendirilmiştir.​

 İçerik Düzenleyicisi ‭[2]‬

YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

BAŞKAN

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı / Murahhas Üyesi

ÜYELER

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÜRÜTME KOMİTESİ

BAŞKAN

Şişecam Genel Müdürü

ÜYELER

Araştırma, Geliştirme ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Üretim Genel Müdür Yardımcısı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Satış Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

 İçerik Düzenleyicisi ‭[3]‬

Yönetim Kurulu Sürdürülebil​​irlik Komitesi

Kuruluşumuzdaki mevcut sürdürülebilirlik yönetişim modeli dahilinde sürdürülebilirliğin en üst yönetim organı tarafından liderlik edildiği bir model uygulanmaktadır. Bu perspektifle 2021 yılında kurulmuş olan Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu düzeyinde ve Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı’nın liderliği altında faaliyet göstermektedir. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirliğin Şişecam yapısına tümüyle entegrasyonunun sağlanması, sürdürülebilirlik ile ilişkili politikalarının tespit edilmesi ve sürdürülebilirliğe dair koordinasyonun sağlanması görevlerini yürütmektedir. Komite aracılığı ile CareforNext Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin tüm iş birimlerince yatay ve dikey her seviyed​​e içselleştirilmesi, takip edilmesi ve yönetilmesi sağlanırken, sürdürülebilirlik stratejisi en yetkili merci tarafından sahiplenilmekte ve sürdürülebilirlik eylemleri üst yönetimce teminat altına alınmaktadır.​​

 İçerik Düzenleyicisi ‭[4]‬

Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi

Bu yapı içinde Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi için stratejik yönlendirmelerin yapılması ve sürdürülebilirlik izlencesine bağlı olarak eylem planlarının faaliyetlere yansıtılması amacıyla Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olarak Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi çalışmalarını sürdürmektedir. Şişecam Genel Müdürü’nün başkanlığında, İcra Kurulu Üyeleri’nden oluşan Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi, sürdürülebilirlik vizyon ve stratejisinin oluşturulması, sürdürülebilirliğe dair öncelikli konuların belirlenmesi, iç ve dış paydaşlarla iletişimin sağlanması ve çalışma gruplarının hedeflere dair ilerlemelerini ve performans takibi görevlerini yerine getirmektedir.

 İçerik Düzenleyicisi ‭[5]‬

Çalışma Grupları

Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi’nin altında yer alan Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları ise 2022 yılında Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi’ne bağlı olarak, tüm fonksiyon alanlarımızdaki yöneticilerin katılımı ile oluşturulmuştur. Çalışma Grupları, CareforNext Stratejisi’nin üç ana ekseni olan Gezegeni Koru, Toplumu Güçlendir ve Yaşamı Dönüştür temalarında faaliyetlerde bulunmakta, bu faaliyetler kapsamında sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekte, bu alanlardaki ihtiyaç ve gelişim alanlarını tespit etmekte ve Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi’ne çalışma çıktılarını periyodik olarak raporlamaktadır. Tüm bu akış içinde CareforNext Sürdürülebilirlik Stratejisi en üstten en alta, uçtan uca, her seviyede desteklenmekte, 2030 hedeflerimize ulaşmak için planlanan aksiyonlar tüm fonksiyonlardaki üst düzey yöneticilerimizin hedef kartına eklenmekte, sürdürülebilirlik skor kartı oluşturulmakta ve atılan bu adımlarla sürdürülebilirlik performansımız sürekli iyileşme prensibi ile yakın takibe alınmaktadır.​​