Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Oturum Aç

Hammadde

 Resim Görüntüleyicisi

 İçerik Düzenleyicisi

Nasıl Yön​​​​etiyoruz?

Kullanım sonrası atık özelliğinden ziyade geri dönüşümü sağlanabilen bir hammadde olan cam, diğer geri dönüştürülemeyen ürünlerle karşılaştırıldığında karbon-nötr bir ekonomi için çok önemli bir maddedir. Kurumumuz, kaynakların sınırlı olduğunu göz önüne alarak sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eder. Çevresel etkileri en aza indirmeyi ve verimliliği sürekli artırmayı hedefleyen şirketimiz, üretim tesislerinde geri dönüştürülmüş cam kırıkları miktarını artırarak hammadde tüketimini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Şişecam olarak, 2030 yılına kadar kullanılan dış kaynaklı hurda cam oranlarının toplam %35’e ulaşması hedeflemekteyiz.

Uygulamalar

  • Döngüsel ekonomi ve tasarruf fırsatlarını gözetilmesi
  • Tüm coğrafyalarda depozito programlarının uygulanması
  • Dış cam kırığı kullanımının arttırılmasına yönelik projelerin gerçekleştirilerek uygulanması
  • Endüstriyel simbiyoz projelerinin artırılması
  • Alternatif hammadde kullanımı
  • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile planlama ve uygulama
  • Tedarikçiler ile birlikte üretici sorumluluklarının bilinciyle hareket edilmesi

İzleme ve Raporlama

Üretim faaliyetlerinin çevresel performansına esas teşkil eden doğal kaynak tüketimi, atık oluşumu gibi bilgiler, çevrimiçi sistemlerle periyodik olarak takip edilmekte olup, döngüsel ekonomi ve verimlilik uygulamalarına yönelik proje ve çalışmalar merkezi olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır. Entegre atık yönetimi yaklaşımı çerçevesinde atık ve saha yönetiminin dijital hale getirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili anahtar göstergeler: (GRI 306 – GRI 305)

  • Ürettimde kullanılan geri dönüştürülmüş cam yüzdesi (%)
  • Tüketilen Geri Dönüştürülmüş/Geri Kazanılmış Hammadde Miktarı (ton)
  • NOx emisyonları (kg) ve SOx emisyonları (kg)​
​​​​